نازل تاندیش قطعه نسوزی است که کف تاندیش قرار می گیرد و وظیفه آن هدایت مذاب از تاندیش به قالب ماشین ریخته گری مداوم (CCM) است.نازل های تاندیش انواع مختلفی دارند که بسته به مدت زمان ریخته گری متفاوت هستند.

نازل تاندیش قطعه نسوزی است که کف تاندیش قرار می گیرد و وظیفه آن هدایت مذاب از تاندیش به قالب ماشین ریخته گری مداوم (CCM) است. نازل های تاندیش انواع مختلفی دارند که بسته به مدت زمان ریخته گری متفاوت هستند. به طور کلی می توان گفت دو نوع کلی نازل تاندیش وجود دارد: نازل تاندیش هایی که نیاز به تعویض حین ریخته گری دارند (Exchangeable یا قابل تعویض) و نازل تاندیش هایی که حین ریخته گری تعویض نمی شوند (Stationary یا ثابت) و پس از پایان عملیات ریخته گری و تعویض تاندیش عوض می شوند. چنانچه به کنترل جریان مذاب در هنگام ریخته گری نیاز باشد، به طور معمول از دو نوع مکانیزم استفاده می گردد: کنترل جریان مذاب با استوپر در داخل تاندیش و کنترل جریان مذابی که از نازل تاندیش عبور می کند به وسیله سیستم اسلاید گیت نازل تاندیش. در برخی کارخانه های فولادسازی نیز، کنترل جریان مذاب در نازل تاندیش انجام نمی گیرد لذا مکانیزمی هم برای این قسمت در نظر گرفته نمی شود و از نازل تاندیش ساده استفاده می گردد. در این حالت معمولا کنترل جریان مذاب عبوری از نازل تاندیش به وسیله تنظیم ارتفاع مذاب در تاندیش به کمک سیستم اسلاید گیت پاتیل انجام می گیرد. معمولا در کارخانجات فولادسازی بزرگ، که از کوره های قوس الکتریکی یا کوره های القایی استفاده می کنند و چندین سکوئنس ریخته گری یا ریخته گری پیاپی دارند، چنانچه یک نازل تاندیش عمر کافی در مدت زمان ریخته گری نداشته باشد و نیاز به تعویض آن حین عملیات ریخته گری باشد از نازل تاندیشی استفاده می شود که مجهز به سیستم اسلاید گیت، یعنی صفحه بالایی، میانی و پایینی و نیز نازل چنجر یا تعویض کننده نازل تاندیش در حین عملیات ریخته گری باشد. مثلا زمانی که مدت ریخته گری بیست ساعت باشد، با توجه به اینکه یک نازل تاندیش به طور معمول نمی تواند بیست ساعت به صورت مداوم ریخته گری نماید، نیاز به تعویض دارد و با توجه به اینکه تاندیش پر از مذاب است و خطوط دیگر ریخته گری در حال کار هستند، از نازل چنجر استفاده می شود. همچنین در برخی از کارخانجات فولادسازی که ریخته گری به صورت بسته انجام می شود، در حد فاصل نازل تاندیش و قالب، از نازل های واسط، یعنی شرود یا نازلهای SEN یا Sub Entry Nozzle استفاده می شود که جریان مذاب با هوای آزاد در تماس نباشد. در کارخانجات فولادسازی کوچکتر یا آنها که مدت زمان ریخته گری آنها کمتر از ۱۲ ساعت است، معمولا از نازل چنچر استفاده نمی شود چراکه عمر یک نازل تاندیش می تواند تا ۱۲ ساعت نیز برسد. لذا در این نوع کارخانجات از نازل تاندیش های ساده یا ثابت استفاده می شود. شکل زیر انواع نازل تاندیش ها را در یک تاندیش نشان می دهد.