ایمیل: info@karart.ir
تلفن: 03136210078 ,03195019881

نیکل منیزیم

نیکل منیزیم

برای ورود نیکل و منیزیوم درترکیب الیاژهای فولاد و چدن از الیاژ نیکل منیزیوم با درصدهای متفاوت که در تصویر سمت چپ آمده است میتوان استفاده نمود.

 • شرکت Glauch
 • شرکت RubEx
 • شرکت sinoref
 • شرکت verope
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت فولاد آلیاژی ایران
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • فولاد امیر کبیر کاشان
 • فولاد مبارکه اصفهان
 • ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
Prev
Next